Must be having rule of shorting before the advent of Derivatives Market

2013-06-28

Theo lộ trình, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải xây dựng Nghị định về chứng khoán phái sinh trình Chính phủ vào cuối năm nay. Quá trình chuẩn bị và các văn bản thông tư hướng dẫn chi tiết để vận hành sẽ đưa ra vào đầu năm 2014. Dự kiến, năm 2015-2016 các sản phẩm có thể đưa vào triển khai thực hiện.


Trong đó, một vấn đề quan trọng để triển khai thị trường phái sinh là hoàn thiện khung pháp lý về bán khống. TS. Nguyễn Sơn cho biết thêm: “Có thị trường phái sinh mà không có cơ chế bán khống là không thể thực hiện được”.

Cũng theo phát biểu của ông Sơn tại hội thảo “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam” diễn ra sáng 28/06 tại TPHCM, TTCK phái sinh sẽ được phát triển trên nền tảng tài sản cơ sở là các chứng khoán được niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK. Chứng khoán phái sinh chuẩn hóa sẽ là các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn chứng khoán phái sinh tập trung.

website