Stock is looking forward to the birth of derivative products

2012-12-14

Chỉ trong quý IV/2012, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM liên tục giới thiệu sản phẩm mới là quỹ ETF và Covered Warrants. Sở kỳ vọng các sản phẩm phái sinh này có thể sớm chào thị trường vào năm 2013 .


Ngày 13/12, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan đã có buổi giới thiệu sản phẩm Covered Warrants (còn gọi là chứng quyền) với Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và hàng chục công ty chứng khoán trên địa bàn.

website