Experience in building derivatives securities market for Vietnam

2014-04-04

Việc nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm chứng khoán phái sinh ở các ngân hàng hay các tổ chức tài chính tại Australia là rất cần thiết đối với quá trình nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay nói riêng và là bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong thời gian tới.


Từ lâu, các NHTM trên thế giới đã sử dụng các sản phẩm chứng khoán phái sinh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tại Australia, bốn NHTM lớn nhất nước này là Australia and New Zealand Bank Group (ANZ), Commonwealth Bank of Australia (CBA), National Austrlia Bank (NAB) và Westpac Banking Corporation (WBK) đã sử dụng ngày càng nhiều các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Việc làm này đã mang lại không chỉ hiệu quả giảm thiểu rủi ro mà còn tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng.

 

website