Developing derivative securities market and some note for Vietnam

2014-04-07

Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh là cấp độ phát triển cao nhất của TTCK. Xây dựng TTCK phái sinh là điều cần thiết, là xu thế phát triển tất yếu nhằm hoàn thiện thị trường vốn Việt Nam, qua đó giúp đẩy mạnh quá trình huy động và khơi thông các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


TTCK phái sinh là một định chế tài chính bậc cao chuyên giao dịch các chứng khoán phái sinh, bao gồm hợp đồng kỳ hạn (forward contracts), hợp đồng tương lai (future contracts), hợp đồng quyền chọn (options) và hoán đổi (swaps), được phát hành dựa trên cơ sở những công cụ tài chính đã có sẵn trên TTCK như cố phiếu hay các chỉ số chứng khoán. TTCK phái sinh có nguồn gốc từ thị trường hàng hóa, tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển TTCK phái sinh lại phức tạp hơn nhiều thị trường hàng hóa do quy mô rộng lớn cũng như tính đa dạng trong các sản phẩm của TTCK phái sinh.

 

website