Nhiều tiềm năng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh

2015-09-10

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đang còn rất sơ khai, thiếu nhiều loại sản phẩm, nên dư địa phát triển là rất lớn.


Thị trường phái sinh đã có lịch sử lâu đời và trong những năm gần đây tiếp tục phát triển mạnh. Về hàng hóa của các thị trường phái sinh niêm yết, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các thị trường trong khu vực châu Á. Đây là những loại hàng hóa được các sở giao dịch chứng khoán niêm yết trong khu vực cung cấp cho nhà đầu tư.

Các sở giao dịch trong thống kê này bao gồm: Hongkong Exchange (HKE), Jakarta Futures Exchange (JFX), Surabaya Stock Exchange, Japan Exchange Group (JPX), Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), Korea Stock Exchange (KSE), Korea Futures Exchange (KOFEX), Thailand Futures Exchange (TFEX), Bursa Malaysia Derivatives (BMD) và Singapore Exchange (SGX).

website